Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի

Ապրիլի 23-Õ¨ «Ô³Ö€Ö„Õ«, Õ°Õ¥Õ²Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ«Õ¶ իրավունքի և Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի» օրն Õ§

1995 Õ©. նոյեմբերի 15-Õ«Õ¶ հրավիրված` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Õ« 28-րդ նստաշրջանի որոշմամբ /N 3.18 բանաձև/ ապրիլի 23-Õ¨ հայտարարվեց «Ô³Ö€Ö„Õ« և Õ°Õ¥Õ²Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ«Õ¶ իրավունքի համաշխարհային օր»` Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ«Õ¾ ` անգլիացի դրամատուրգ և Õ¢Õ¡Õ¶Õ¡Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ® Վիլյամ Շեքսպիրի, իսպանացի Միգել Õ¤Õ¨ Սերվանտեսի և պերուացի Ô»Õ¶Õ¯Õ¡ Գարսիլասո Õ¤Õ¥ Õ¬Õ¡ Վեգայի: Ô±ÕµÕ½ երեք մեծանուն հեղինակություններն իրենց մահկանացուն կնքել Õ¥Õ¶ նույն օրը` 1616 Õ©Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ« ապրիլի 23-Õ«Õ¶:
Գրքասերներն այսօր ամենուր միավորվում են տարբեր աշխարհամասերում գործող ընկերակցությունների մեջ, մտահոգվում են գրքի և ընթերցանության ներկայիս տագնապալի վիճակը շտկելու խնդրով, դպրոցներում, պետական հիմնարկներում և մասնավոր ձեռնարկություններում մեծ ոգևորությամբ նշում են այդ հիանալի տոնը, քանի որ այն, հենց սկզբից, գրքի ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձությունները խորությամբ ըմբռնելու, գրքի խորհուրդն ու առաքելությունը հասկանալու և գնահատելու աննախադեպ հնարավորություններ ընձեռեց:
Գրքի և հեղինակային իրավունքի համաշխարհային տոնը նպաստում է նաև հեղինակների իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց ստեղծագործական ինքնաբացահայտմանը, հատկապես թարգմանության միջոցով մշակույթների բազմազանության փոխներթափանցմանը, ինչպես նաև այն ամենի զարգացմանը, ինչն առնչվում է գրքին` որպես գիտելիքի կրող, արժեքային համակարգերի արտահայտիչ, ոչ նյութական արժեքների պաշտպան, երկխոսության միջոց, նյութական բարեկեցության և ստեղծագործական վերարտադրության հնարավորություն տվող պատուհան:
Գիրքը նաև տնտեսական կյանքի և բարոյահոգեբանական կամքի վերականգնման ու ամրապնդման անփոխարինելի միջոց է: Նրա նշանակությունը չի սահմանափակվում սոսկ գրահրատարակչական ոլորտով, գիրքը նաև գիտելիքի ձեռքբերման և հարստացման, բոլոր մասնագիտությունների տեր մարդկանց և արտադրության, առևտրի ու ծառայությունների բոլոր ճյուղերի միջև այդ գիտելիքի ու փորձի փոխանակման գործիք է, ահա թե ինչու գիրքը յուրաքանչյուր երկրում տնտեսական կյանքի և արդյունաբերական արտադրության սիրտն է հանդիսանում:
Այդ գործառույթին պետք է ավելացնել նաև զգայական-հոգեբանական այն մեծ ազդեցությունը, որ ունենում է գիրքը դպրոցներում, գրադարաններում և ընտանիքներում, քանի որ գրքի ընթերցանությունը զուգորդվում է նորմալ կյանքի վերադառնալուն` դրանով իսկ աջակցելով և հնարավորություն տալով մարդկանց հաղթահարելու հոգեկան ծանր ապրումներով պայմանավորված ցնցումները :
«Ô³Ö€Ö„Õ« համաշխարհային մայրաքաղաք» ընտրելու Õ¡Õ´Õ¥Õ¶Õ¡Õ´ÕµÕ¡ մրցույթի անցկացման առաջարկությամբ Õ¶Õ¡Õ­ Õ°Õ¡Õ¶Õ¤Õ¥Õ½ Õ¥Õ¯Õ¡Õ¶ «Õ€Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ´Õ«Õ»Õ¡Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ասոցիացիան», «Ô³Ö€Õ¡Õ¤Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ասոցիացիաների և կազմակերպությունների ֆեդերացիան» և «Ô³Ö€Õ¡Õ¾Õ¡Õ³Õ¡Õ¼Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ´Õ«Õ»Õ¡Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ֆեդերացիան», որոնց նախագահներն Õ§Õ¬ գլխավորեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Õ« նորաստեղծ հանձնախումբը:
2001 թվականի Գրքի համաշխարհային առաջին մայրաքաղաքի պատվավոր կոչումը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցչի գլխավորությամբ կայացած նախընտրական հանձնախմբի անդրանիկ նիստի որոշմամբ, շնորհվեց Մադրիդին:
Երևանը Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ընտրվեց 2012 թվականին: